MAKE MORE MONEY

ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

MAKE MORE MONEY projekt ( www.moneyexplosion.me és aloldalai) üzemeltetése során az adatkezelő a ME Automated Flow International Ltd. (továbbiakban: Adatkezelő). A weboldalak tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a tájékoztató levelek küldése és a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos esetleges kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő neve: ME Automated Flow International Ltd.
Az Adatkezelő székhelye: 77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG
Az Adatkezelő cégjegyzék száma:  07301885 (England and Wales)
Az adatkezelő nevében eljáró személy: Gonosz Sándor Igazgató
Az adatkezelő elérhetősége: +36205743795, sandor@moneyexplosion.me 

Az adatkezelés jogalapjai

  • Hozzájárulás: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez
  • Szerződés teljesítése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél
  • Jogi kötelezettség teljesítése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése)
  • Jogos érdek: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Hozzájárulás módja az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, feliratkozásnál jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált, feliratkozott, megrendelést leadó felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: Tájékoztató e-mailek küldése, marketing üzenetek eljuttatása, megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Gonosz Sándor, valamint az Adatkezelő alkalmazásában álló jogosult személyek, adminisztrátorok, titoktartási kötelezettség terhe mellett.
– a technikai hátteret biztosító SalesAutopilot Kft. jogosult személyei (support, ügyfélszolgálat, felhasználói szerződésben rögzített módon).

Az adatkezelés az Adatkezelő székhelye szerinti, Egyesült Királyság “Data Protection Act 2018” előírásai valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); szerint történik. Társaságunk a GDPR előírásai alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken biztosítunk lehetőséget adatvédelmi témában is érdeklődni.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére a szolgáltatás felhasználási idejét követően törlésre kerülnek.

Az adattárolás, adatkezelés, zárt biztonságos rendszerben történik, a SalesAutopilot Kft. szerverein. Az Adatkezelő személyes számítógépein, tárhelyén vagy szerverén semmilyen személyes adatot nem tárol. A SalesAutopilot Kft. adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás az alábbi linken elérhető: 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatok módosítására az Adatkezelő elsősorban automatikus, felhasználó általi adatmódosítási lehetőséget biztosít, kivéve, ha a tárolt adatok módosítását egyéb előírások (pl. számlázás, könyvvitel) másképpen nem rendelkeznek.

Ha a felhasználó korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatok törlését az Adatkezelő megtagadhatja, ha számlázási okból törvényi kötelezettségeit az adatok törlése lehetetlenné tenné.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat, egyéb országok esetén a helyi hatóság eljárását kérheti.

Adattovábbítás

Felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával  tudomásul veszi, hogy az ME Automated Flow International Ltd. (székhely: 77 High Street, Littlehampton, England, BN17 5AG) adatkezelő által a https://www.moneyexplosion.me felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Adatfeldolgozók

SalesAutopilot Kft.  (Hírlevélszoftver szolgáltató, e-commerce rendszer)
Székhely: Golgota utca 3., Budapest, H-1089
Telefon: +36306243934
Web: www.salesautopilot.hu

További adatfeldolgozók:

Google (Google Analitycs)

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Facebook  (Hirdetések, Facebook oldal és zárt Facebook csoport)

Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

 

OTP Mobil Kft.  (SimplePay bankkártyás fizetés)

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Telefonszám: +36 1/20/30/70 3-666-611
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu 
Weboldal:  www.simplepay.huwww.simple.hu 
(A SimplePay Szolgáltatás bankkártyás fizetési funkciója igénybe vétele során a Vevő Kártya adatait, így a Kártyán szereplő nevet, kártyaszámot, lejárati dátumot, kártyakibocsátó bank nevét és CVC/CVV biztonsági kódot ad meg az erre szolgáló online felületen. Ezen Kártya adatokat a SimplePay nem kezeli, ezen adatok kezelője az OTP Bank Nyrt., és a Borgun hf., amely a SimplePay szolgáltatás mögött a bankkártya elfogadói hátteret nyújtja. A Kártya adatok Vevő által történő megadásakor közvetlenül az OTP Bank Nyrt., illetve a Borgun hf. rendszerében kerülnek rögzítésre. A Simple ezen pénzügyi intézményekkel kötött szerződés alapján, ezen pénzügyi intézmények nevében és megbízásából eljárva adatfeldolgozóként jár el és kezeli ezen bankkártya adatokat.
A Kártya adatokhoz a Kereskedő, tehát a jelen weboldal Adatkezelője nem fér hozzá!)

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: www.tarhely.com

 

Sütik kezelése

A weboldalak üzemeltetése során a felhasználók számítógépére a rendszer rövid szöveges üzeneteket (sütiket) helyez el. A sütik személyes adatokat nem tárolnak, kizárólag a felhasználói élmény növelésére, kényelmi szolgáltatások biztosítására valamint statisztikai elemzésekre használhatóak. A sütik kezeléséről a felhasználó a weboldal első látogatásakor a felugró ablakban megjelenő lehetőségek bejelölésével rendelkezhet.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók/regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk megadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Weboldalunk látogatóinak beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listáinkról – ez esetben fizikálisan is töröljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.

 

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől és hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat. Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

 

Utolsó frissítés: 2019. november 11.